«

»

Wrz 17

Jak działa centrum logistyczne?

Logistyka odgrywa bardzo ważną rolę w przemyśle, gdyż przewóz towarów był i jest ważny w rozwoju przemysłu. Wiele firm korzysta z usług specjalnych centrów logistycznych, które mają na celu przyjmowaniem, magazynowaniem i rozdzielaniem towarów. Jak działa centrum logistyczne i co składa się na centrum logistyczne?

Zadania i rodzaje

Centra logistyczne w przypadku przedsiębiorstw mają na celu zarządzanie ważnymi procesami w działaniu firmy, czyli na przykład transportem, zakupem i sprzedażą towarów, magazynowaniem lub przepływem informacji. Centra logistyczne można podzielić ze względu na zasięg oddziaływania, czyli na lokalne centra logistyczne (do 8 kilometrów zasięgu), regionalne centra logistyczne (do 80 kilometrów oddziaływania) oraz na międzynarodowe centra logistyczne (do 500 kilometrów oddziaływania). Jednak aby było możliwe działanie centrum logistycznego to ważne jest odpowiednie wyposażenie.

Wyposażenie

Jednym z najważniejszych wymogów działania centrum logistycznego jest odpowiednia infrastruktura. Takie budynki jak magazyny, place, terminale kontenerowe i inne są niezbędne dla właściwej pracy centrum logistycznego. Innym bardzo ważnym elementem jest duża liczba taśm transportujących, których celem jest transport towarów pomiędzy stanowiskami centrów logistycznych, co znacznie usprawnia jego działanie. Innymi ważnymi elementami centrum logistycznego są miejsca na usługi celne, ubezpieczeniowe i wiele innych. Dzięki temu centrum logistyczne może spełniać swoje zadania.

Facebook