«

»

Sie 23

Podstawy produkcji papieru

Produkcja papieru wymaga odpowiedniej wiedzy i sprzętu, aby przerobić drewno na papier, karton i inne tego typu wytwory przemysłu papierniczego. Z czego powstaje papier i jak przebiega przetwarzanie surowca do postaci umożliwiającej produkcję papieru, kartonu i innych tego typu produktów?

Przetwarzanie drewna

Do powstania papieru potrzebne jest drewno, które może zostać przetworzone mechanicznie (powstaje ścier drzewny) lub chemicznie (powstaje masa celulozowa). Do produkcji papieru używa się również makulatury i szmat, które zawierają włókna roślinne. Jakość finalnego produktu w największej mierze będzie zależało od surowca, który został wybrany do jego wytworzenia a także od tego jak materiał zostanie przygotowany w pierwszym etapie produkcji papieru. Jak przebiega produkcja papieru i co jest do niej potrzebne?

Produkcja i sprzęt

Do produkcji papiery wymagane jest wiele specjalistycznych maszyn, ale również duża ilość specjalnych taśm transportowych, które są wymagane do przenoszenia surowca i wytworzonego papieru pomiędzy stanowiskami. Sama produkcja papieru jest podzielona na fazę przygotowania masy papierowej i na fazę produkcji papieru. Podczas przygotowywania surowca określa się większość właściwości wytwarzanego produktu, maszyny tną i gniotą surowiec i następnie dodaje się odpowiednie barwniki. Potem papier poddaje się spilśnianiu. Podczas kolejnej fazy papier zawija się we wstęgę i trafia do pras, gdzie jest ogrzewany do wysokiej temperatury, dzięki czemu traci resztę wody. Po wszystkim papier należy pociąć i jest on gotowy do użytku.

Facebook